توسعه معاش مدیران Knowledge
معرفت
Skills
مهارت
Abilities
منش

سنجش شایستگی های مدیران

به زودی...

توسعه شایستگی های مدیران

به زودی...

دوره تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه در تاریخ های 27 و 28 مرداد ماه سال جاری توسط شرکت شایگان پویان آینده با مدیریت مهندس حبیب الله در دانشکده مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. طی این دوره جناب آقای دکتر عین الله فرامرزی و بنده بعنوان مدرس دوره خدمت کردیم و طبق برنامه ریزی قبلی به مدت 2 روز برگزار شد. طی این دو روز تلاش شد فلسفه و مبانی کانون ارزیابی و توسعه، ارکان کانون شامل مدل شایستگی، ابزارها و تمرین ها، نحوه ارزیابی شایستگی ها و ارائه بازخورد و همچنین درس آموخته های کانون ارزیابی و توسعه در ایران مورد بررسی قرار گیرد. الحمدلله این دوره با موفقیت به اتمام رسید و حاضرین در دوره های کارورزی در کانون های ارزیابی پیش روی شرکت شایگان پویان آینده حضور خواهند یافت.