فعالیتهای اجرایی:

*مجری طرح توسعه و آموزش کارکنان مرکز تماس در شرکت سامانه متمرکز الکترونیک بانک توسعه تعاون، 1394

*مجری طرح جذب مهمانداران ویژه قطار فدک در شرکت ریل پرداز صنعت، 1394

*مجری طرح شناسایی و طراحی مدل شایستگی های عمومی مدیران و مدل شایستگی های استعدادهای مدیریتی در شرکت بهره برداری مترو تهران، 1394

*تیم اصلی طرح کانون جذب متصدیان شعبه و کانون توسعه مدیران بانک شهر، 1394

*عضو اصلی و اجرای کانون توسعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ تمام سطوح مدیران؛ مدیر مسئول:دکتر بهزاد ابوالعلایی؛ مجری:مهندس وروانی به سفارش سازمان مدیریت صنعتی؛ 1393

*مجری "طراحی و اجرای کانون توسعه مدیران شرکت هنکل"، به سفارش سازمان مدیریت صنعتی، 1393.

* عضو تیم "برنامه توسعه رهبری شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان"، کارفرما: سازمان مدیریت صنعتی، 1392-93

* مجری "طراحی مدل شایستگی های اختصاصی مدیران شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان"؛ کارفرما: سازمان مدیریت صنعتی، 1392

*  مجری طرح  "طرح استعداد یابی مدیران در شهرداری تهران" از میان 3000 داوطلب-1391

* تدوین بازخورهای توسعه ای ارزیابی شایستگی های روسای ممتاز و شعبات درجه 1 بانک ملت در سراسر کشور-270 نفر-1392

* همکاری در پروژه ارزیابی مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان، کارفرما: شرکت خدمات مدیریت بهسو-1391

* کانون توسعه مدیران شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان-کارفرما: سازمان مدیریت صنعتی، مخاطب: مدیران و معاونین شرکت-1391

*کانون توسعه شهرداران نواحی 123 گانه شهرداری تهران و همکاری از ابتدا تا انتهای پروژه-کارفرما: سازمان مدیریت صنعتی-با همراهی اداره انتصابات کل شهرداری تهران-1391

* همکار پروژه ارزیابی مدیران شرکت ملی نفت (مرکز توسعه مدیران شرکت ملی نفت)، -1390 تاکنون

* همکاری با مرکز ارزیابی و ارتقای شایستگی های مدیران سازمان مدیریت صنعتی به عنوان کارشناس، مشاور و ارزیاب مدیران-1390تاکنون

* ارزیاب و عضو تیم پروژه  انتخاب و جذب افراد با استعداد و توانمند با استفاده از رویکرد کانون ارزیابی در نیروگاه اتمی بوشهر-1389

* همکاری پروژه: " طرح مدیریت استعدادها و جانشین پروری با استفاده از رویکرد کانون ارزیابی"، شرکت فولاد خوزستان با مدیریت شرکت خدمات مدیریت بهسو-دکتر محمدعلی بابایی-1389

* مدیر پروژه کانون ارزیابی و توسعه مدیران فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران، با مدیریت مرکز توسعه مدیریت سبا-1389

* همکاری در تیم پروژه"طرح انتصاب مدیران برمبنای مدل شایستگی در بانک کشاورزی ایران"، مرکز تحقیقات توسعه مدیریت ایران، تهران-1388

 * عضو تيم كانون ارزيابي مدیران، (به ترتیب زمانی از جدید به قدیم):

 شرکت راه آهن ج. ا.، شرکت نفیس نخ، بانک سپه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت سایه سمن، شرکت تجهیزات ساخت سپاهان، شرکت ارزش آفرینان کردستان، فولاد مبارکه اصفهان، شهرداری تهران، گل گهر سیرجان، گروه مپنا، بانک ملت، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز (100نفر)، شرکت پتروپارس (150 نفر)، شرکت ملی نفت (400نفر)، سازمان مدیریت صنعتی، شرکت فولاد خوزستان (220 نفر)، نیروگاه اتمی بوشهر (700 نفر)،  شرکت صادرات گاز استان تهران (45 نفر) ، سازمان توسعه شهرهای کوچک از شرکتهای وابسته به وزارت مسکن (40 نفر) ، شرکت مشاوره مدیریت و ماشینی تامین از شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی (55 نفر)، بانک کشاورزی ایران (200 نفر) )، فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران.


 مجری طرح: آسیب شناسی بسترهای ساختاری و رفتاری مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در شرکت مهندسی سپاسد، تهران-1387

* پژوهشگر ارشد: پروژه شناسايي عوامل پيش بيني کننده تحليل رفتگي در ميان اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکی ، با مشاوره دکتر جندقی و دکتر زارعی متین-1387

* پژوهشگر ارشد: پروژه " آسیب‌شناسی صنایع استان قم و ارائه راهکارها به منظور استفاده کامل از ظرفیت‌های خالی صنایع استان قم"، با مدیریت دکتر سید محمد مقیمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم-1385

 

 مقالات و کتاب:

 کتاب:گام به گام تا موفقیت در مراکز ارزیابی شایستگی ها       -در حال چاپ

کتاب: مدیریت رفتار سازمانی                                                   انتشارات ترمه

مقاله: عارضه یابی مراکز ارزیابی در ایران                                        -مجله علمی و پژوهشی مدیریت منابع انسانی

مقاله: رابطه بین نگرش ها و سرمایه اجتماعی                               -مجله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی

مقاله:بررسی شاخص های اعتیاد به کار در زنان شاغل در ایران           -مجله علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

مقاله:تبیین پدیده کارشیفتگی در بین پرستاران( تفاوت جنسیتی)       - مجله علمی-پژوهشی مدیریت رفتار سازمانی

مقاله:بررسی ارتباط بین تیم های کاری و موفقیت مدیریت دانش         - مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان دانشگاه تهران

مقاله:کارشیفتگی، بیماری جدید منابع انسانی   -ماهنامه تدبیر، شماره 201

مقاله:         استخراج شایستگی های ارزیابان کانون ارزیابی   -نشریه منابع انسانی