کانون انتخاب مهمانداران ویژه قطارهای توریستی شرکت ریل پرداز صنعت به صورت مستمر ماهی دو تا سه روز برگزار می گردد که متولی آن جناب محمد صدری نیا مدیر محترم منابع انسانی می باشد. در این طرح، شرکت کنندگان قبل از ورود به برنامه کانون، غربالگری اولیه شده و بعد از بررسی صلاحیت های مقدماتی، به فرایند کانون ارزیابی دعوت می شوند. کانون به گونه ای برنامه ریزی شده تا بتواند حدود 42 نفر از شرکت کنندگان را مورد بررسی قرار دهد. در این طرح از همکاران و ارزیابان موفق و مجرب دعوت بعمل آمد که اسامی آنها به شرح زیر می باشد:

دکتر اسماعیل مردانی گیوی- مهندس امین پارسا-مجید مشهودی-مسعود علمی-- دکتر حمزه جمشیدی-دکتر مهدی صفیان- دکتر عبدالغنی رستگار- خانم دکتر سمیه زارعت کار- دکتر احسان شریفی- خانم دکتر شیما فرخ- دکتر حسین امجدی- مهندسی مهدی نجفی یادگاری- ساعد هاشمی- حبیب الله پزشک- ابراهیم اقبالی- دکتر محمدمهدی علیشیری- خانم ریحانه منتظری- خانم سولماز باطبی- دکتر کامبیز جلالی فراهانی-خانم لیلی غلامی- خانم اله مروی.