هفته گذشته بواسطه دعوت یکی از شرکت های بزرگ صنعتی که هلدینگ تولید فولاد کشور است، بابت تدریس "رهبری و تیم سازی" رهسپار شرکت مذکور شدم.

مطالعه بیشتر...