اداره‌کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران: نتایج آزمون استعداد یابی مدیران شهرداری تهران اعلام شد

مطالعه بیشتر...