آزمونهای مربوط به طرح استعدادیابی مدیران شهرداری تهران در تاریخ 10 اسفند 1391 در دانشگاه شهید عباس پور برگزار شد.

مطالعه بیشتر...