رهبری آنلاین

 چطور می شود افرادی که بصورت فیزیکی جدا از هم هستند را رهبری کرد؟ با چه وسایل الکترونیکی می شود افراد را هدایت کرد؟

مطالعه بیشتر...

 

رهبری زهرآگین (Toxic Leadership)

مطالعه بیشتر...

هایاکاوا (زبان‌شناس و روان‌شناس فقید ژاپنی‌تبار، متولد کانادا و رئیس اسبق دانشگاه سانفرانسیسکو) معتقد است که افراد بیش از آن که به حفاظت و رشد خود اهمیت بدهند، به حفاظت و بهبود خودانگاره‌ (یعنی تصویر یا شناختی که از خود دارند) بها می‌دهند.

مطالعه بیشتر...

رهبري تحول آفرين و مرشديت[1]

«مرشد»[2]فرد بسيار باتجربه‌اي است که مايل است دانش خود را با افرادي که کم تجربه و مبتدي هستند با ايجاد يک رابطه دوطرفه همراه با اعتماد، به شراکت بگذارد (کلوترباک[3]،1992).

مطالعه بیشتر...

آدرس مرتبط با پادکست ها جهت مطالعه و دانلود فایلهای صوتی.

http://www.ccl.org/Leadership/podcast/