در ادبیات مبحث رهبری، چالشی ترین مباحثه، این سوال است که آیا رهبران زاده می شوند یا ساخته می شوند.

مطالعه بیشتر...


در اين مقاله سعي بر اين است  مدلي اسلامي در رهبري  كه مبتني بر پيش فرضهاي ديني و  با محوريت رهبري امام خميني (س) است ، معرفي گردد.

مطالعه بیشتر...